Publikované 21. september 2018 v 5:57 | rubrika  konferencieTisk

Názov: Polytrauma Kongres Košice

Dátum konania: 30.11 – 1. 12. 2018

Miesto konania: hotel ROCA, Košice, Južná Trieda 117, 040 11, www.hotelrocakosice.sk

Organizátor: Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny (SSAIM) v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou urgentnej medicíny a medicíny katastrof (SSUMaMK) a Slovenskou spoločnosťou pre úrazovú chirurgiu (SSUCH)

Organizačno-technické zabezpečenie: EDUMED n.o.

Koordinátori odborného programu:

MUDr. Eva Kušíková (II.Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Banská Bystrica)
MUDr. Attila Ganyovics (člen výboru SSUMa MK)
MUDr. Rastislav Burda PhD. (Klinika úrazovej chirurgie, Košice, člen výboru SSUCH)

Hodnotenie:ARS CME: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

https://polytrauma.sk/

Polytrauma Program (PDF)

Polytrauma 2018 1500