www.kongresum.sk

Podujatie IX. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof sa uskutočnilo s finančnou podporou Asociácie záchrannej zdravotnej služby (www.azzs.sk)

Prezentácie Kongresu SSUMaMK, Vyhne 2017

 1. S. Weinert, S. E. Ottendorfer (St. Poelten) – CROSS-BORDER EMS OPERATIONS – FROM STATE TREATY TO OPERATIONAL BUSINESS AS USUAL
 2. Kresánek, S. Plačková, B. Cagáňová (Bratislava) – INTOXIKÁCIE IZBOVÝMI RASTLINAMI
 3. Jelen, L. Pleva, M. Šír (Ostrava) – VÝUKA MEDICÍNY KATASTROF NA LF OU – dvouleté zkušenosti
 4. Dobiáš (Bratislava) – REMINISCENCIE METHOXYFLURANU
 5. Franěk (Praha) – PŘÍTEL NA TELEFONU ANEB „PODPRAHOVÉ VÝZVY“ a ZOS
 6. Studenčan, Ľ. Bajerovská, M. Ilavský, J. Karaš, A. Kilianová, J. Sýkora, V. Hosa, J. Kmec, D. Boguská (Prešov) – PRÍNOS NOVEJ KOMUN. TECHNOLÓGIE V PRED-NEMOCNIČNEJ FÁZE A JEJ DOPAD NA PROGNÓZU PACIENTOV SO STEMI
 7. Š. Trenkler (Košice) – SERIÓZNE VIDEOHRY VO VZDELÁVANÍ V UM
 8. Karaš, M. Weinciller, E. Havlíková, M. Humaj, I. Krpelan (Košice) – ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA – AKTUÁLNY STAV A NÁVRH ZMIEN
 9. Ľ. Jánošíková, P. Jankovič (Žilina) – MATEMATICKÉ A SIMULAČNÉ MODELY PRE UMIESTNENIE STANÍC ZZS
 10. Hrehorčák (Bratislava) – OPERAČNÉ STREDISKO ZZS A SÚČASNÝ STAV ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
 11. Šimegh (Bratislava) AKTUÁLNY STAV ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA eHEALTH NA SLOVENSKU
 12. Hosa, M. Ilavský, J. Karaš, V. Kizyma (Košice) – ELEKTRONIZÁCIA DÁT V ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBE NA SLOVENSKU
 13. Bulíková, M. Ilavský (Bratislava, Košice) – AED – AKTUÁLNY STAV v SK
 14. Franěk (Praha) – AED – POMOC ANO, VŠELÉK NE, ANEB CO MÁ SPOLEČNÉHO AED A SUV?
 15. Kubalová, B. Zuchová (Brno) – AED – FUNGUJE TO!
 16. Koyš, M. Lajčiaková, P. Slobodník (Martin) – AED – ŠŤASTNÝ KONIEC NAPRIEK SYSTÉMU (kazuistika)
 17. Šichman (Košice) – PERKUTÁNNA KARDIOSTIMULÁCIA REALIZOVANÁ ZDRAVOTNÍCKYM ZÁCHRANÁROM V PRÍPADE KRAJNEJ NÚDZE
 18. Kubát, M. Hanyk (Ústí nad Labem) – PROJEKT ČASNÉ DEFIBRILACE V ÚSTECKÉM KRAJI
 19. Élešová (Bratislava) – TVRDENIE NESTAČÍ alebo ČIERNE NA BIELOM
 20. Jakubčíková (Trnava) VČASNÝ MANAŽMENT STEMI POSÁDKOU RLP
 21. Dubravská (Martin) – VÝJAZD RZP A RLP K PACIENTOVI S KOLAPSOM A S BOLESŤAMI NA HRUDNÍKU
 22. Šmídovičová (Trnava) – DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA POSÁDKOU RZP
 23. Moravanský (Bratislava) – PRINCÍPY USPORIADANIA DIAGNÓZ V PITEVNOM PROTOKOLE A ICH VÝZNAM PRE KLINICKÚ PRAX (nedostupná)  
 24. Tamele, R. Šmat (Praha) – ZÁCHRANÁŘ PRO URGENTNÍ MEDICÍNU, NASAZENÍ V PRAXI. Poster.
 25. Chabroň, A. Dudeková – Vzdelávací program ZZS Bratislava. Poster.
 26. Hricák (Bratislava) – PREDNEMOCNIČNÁ REPERFÚZNA LIEČBA STEMI: PRE LEPŠÍ SPÁNOK INTERVENČNÉHO KARDIOLÓGA A LEPŠIU PROGNÓZU PACIENTA
 27. Šimková (Bratislava) – Mechanické koplikácie akútneho infarktu myokardu (nedostupná)
 28. Sýkorová (Banská Bystrica) – MANAŽMENT AKS PRED A PO PRIJATÍ DO KARDIOCENTRA VO SVETLE NOVÝCH ODPORÚČANÍ
 29. Šipka (Banská Bystrica) – PREDHOSPITALIZAČNÝ MANAŽMENT ZÁVAŽNÝCH PORÚCH SRDCOVÉHO RYTMU
 30. Bulíková, J. Kadlečík, V. Dobiáš (Bratislava) – VČASNÝ MANAŽMENT STEMI VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH ZZS
 31. Kilianová (Košice) – DIAGNOSTIKA AKÚTNEHO KORONÁRNEHO SYNDRÓMU V PROSTREDÍ ZZS
 32. Kušnír, P. Kopecký, O. Juzvák, D. Rihošeková (Košice) MANAŽMENT PACIENTOV SO STEMI V ROŽŇAVSKOM REGIÓNE
 33. Osinová, S. Trnovská, R. Remeš (Martin) – CAMI – KOKAÍNOM INDUKOVANÝ INFARKT MYOKARDU
 34. Habániková, O. Opanasenko (Košice) – 81,4 MMOL/L, RESUSCITÁCIA PACIENTA S HYPERGLYKÉMIOU, KETOACIDÓZOU A KOMORovou TACHYKARDIOU
 35. Bražinová, N. Moravanský (Trnava) – EPIDEMIÓLOGIA SAMOVRÁŽD V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ROKOCH 1993-2015
 36. Opanasenko (Košice) – ÚMYSELNÉ INTOXIKÁCIE LIEKMI U PSYCH. PACIENTOV
 37. Salayová, A. Debnáriková (Košice) – AKO PROTI TICHÉMU ZABIJAKOVI?
 38. Kutěj, H. Fiala (Olomouc) URGENTNÍ MEDICÍNA A URGENTNÍ PŘÍJMY V ČESKÉ KOTLINĚ 2016/2017 – QUO VADIS
 39. Brenner (Bratislava) – URGENTNÉ PRÍJMI V SR-ČAS NA ZMENU?
 40. Šťastný (Spišská Nová Ves) – URGENTNÝ PRÍJEM NOVEJ GENERÁCIE V PODMIENKACH REGIONÁLNEJ NEMOCNICE – HOW TO DO
 41. Doleček (Brno) – POLYTRAUMA U PACIENTU VYŠŠÍHO VĚKU A URGENTNÍ PŘÍJEM FAKULTNÍ NEMOCNICE
 42. Valentín, J. Kormošová, M. Brenner (Bratislava) – NIE JE VŠETKO ZLATO, ČO SA BLYŠTÍ – S ČÍM SME SA STRETLI NA NAŠOM PRACOVISKU
 43. Vaňatka, K. Vaníčková, P. Kupka (Vysočina) – SPOLUPRÁCE ZÁCHRANNÉ SLUŽBY S TRAUMACENTREM – MARKER KVALITY PÉČE
 44. Krastev, M. Mako, J. Haring (Trnava) – PREDNEMOCNIČNÝ MANAŽMENT A TROMBOLYTICKÁ LIEČBA ISCHEMICKEJ CMP
 45. Hanáčková, M. Polák (Komárno) MANAŽMENT PACIENTOV S NCMP, INOVOVANÁ LOGISTIKA AKÚTNYCH MOZGOVÝCH INFARKTOV V OKRESE KOMÁRNO A JEJ VPLYV NA PACIENTOV
 46. Krastev, J. Haring, M. Mako (Trnava) – ENDOVASKULÁRNA LIEČBA ICMP
 47. Mako, A. Klepanec, J. Haring, a spol. (Trnava) – JEDEN DEŇ PRÁCE NA ENDOVASKULÁRNOM PRACOVISKU (kazuistiky pacientov s NCMP)
 48. Haring, G. Krastev, A. Klepanec, a sopl. (Trnava) – ANALÝZA KLINICKÉHO STAVU PACIENTOV PO ENDOVASKULÁRNEJ LIEČBE PRE ISCHEMICKÚ AKÚTNU CIEVNU MOZGOVÚ PRÍHODU VO VZŤAHU KU STAVU KOLATERAL podľa CTA
 49. Klepanec, J. Haršány, M. Rusina, M. Mako, J. Haring, G. Krastev (Trnava) – ZOBRAZOVACIE MOŽNOSTI U PACIENTOV S AKÚTNOU ISCHEMICKOU CMP
 50. Gdovinová, M. Studenčan, Ľ. Bajerovská, I. Krupa, M. Žifčák (Košice) ČAS PRE MOZOG A SRDCE (nedostupná)
 51. Veselá, D. Peřan, M. Stern (Praha) – ÚLOHA SIMULAČNÍ MEDICÍNY VE VZDĚLÁVÁNÍ V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI
 52. Kavalčíková Bogdaňová, M. Vítková (Považská Bystrica, Košice) – NETECHNICKÉ ZRUČNOSTI V KPR- AKO SME NA TOM?
 53. Vítková, V. Trebuľák (Košice) VZDELÁVANIE VODIČOV ZZS (UČÍME AJ ŠOFÉROVAŤ V ZZS)
 54. Vargová, V. Lazorčák (Martin, Prešov) – Náš geriatrický pacient, čo by sme mali o ňom vedieť (nedostupná)
 55. Mach (České Budejovice) – TRANSPORTNÍ PLICNÍ VENTILÁTORY – TECHNICKÉ LIMITY A PŘEHLED VENTILAČNÍCH REŽIMŮ
 56. Remeš, S. Trnovská, D. Osinová (Gera) – BIG BOSS
 57. Koreň, D. Launer (Bratislava) – NEHODA AUTOBUSU A KAMIÓNA 30. 05. 2016, KRUPINA (nedostupná)  
 58. Šimko, M. Chabroň (Bratislava) – SÚČINNOSTNÉ CVIČENIA UHPO , SPOLUPRÁCA ZZS BRATISLAVA A ZLOŽIEK OS SR V CENTRE VÝCVIKU LEŠŤ
 59. Gányovics (Košice) TORAKOSTÓMIA V PREDNEMOCNIČNOM MANAŽMENTE
 60. Glončák, M. Žiak (Košice) ŠŤASTIE PRAJE PRIPRAVENÝM
 61. Slobodová, M. Valo, M. Ilavský, M. Žiak, P. Zachveja (Košice) KOMERČKA (15´)
 62. Kadlečík, A. Dudeková (Bratislava) – KAPUSTA, BOMBA PRE ZDRAVIE?
 63. Opanasenko (Košice) MANAŽMENT FIBRILÁCIE PREDSIENÍ V PREDNEMOCNIČNEJ STAROSTLIVOSTI
 64. Trnovská, D. Osinová, R. Remeš (Košice) – DILEMA
 65. Maleňák (Brno) – APLIKACE ZÁCHRANKA-TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ NOVÉ GENERACE
 66. Bražinová, V. Rehorčíková, M. Taylor (Trnava)ÚMRTNOSŤ NA ÚRAZY MOZGU VO VYBRANÝCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH – V NEMOCNICI A MIMO
 67. Tlustý, M. Perná (Kladno) – POUŽITÍ ULTRASONOGRAFIE PŘI DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE DUŠNOSTI V PNP
 68. Trnovská (Košice) – PALIATÍVNA MEDICÍNA AKO SÚČASŤ URGENTNEJ MEDICÍNY NA URGENTNOM PRÍJME
 69. Pisár (Zlín) MOŽNOSTI A ÚSKALÍ ČASNÉ DETEKCE SEPSE NA OUP
 70. Kotrusz (Vysoké Tatry) RESUSCITÁCIA V LAVÍNE PODĽA ECR A NOVINKY V HYPOTERMII
 71. Rokfalusy (Bratislava) VPLYV TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÝCH ZMIEN NA PRIEBEH ZÁCHRANNEJ AKCIE V HORÁCH
 72. Kušnirák (Vysoké Tatry) VŽDY JE NÁDEJ…
 73. Nemec (Vysoké Tatry) ZÁCHRANA V JASKYNI
 74. Lizuch, J. Kořínek (Vysoké Tatry) – RESUSCITÁCIA OBETÍ LAVÍNOVÝCH NEHÔD
 75. Baran, R. Korim (Bratislava) – VYBRANÉ HĽADISKA PROBLEMATIKY POSTUPOV A RIEŠENÍ POTÁPAČSKÝCH NEHÔD NA ÚZEMÍ SR (nedostupná)